Od studentů

Od roku 2022 plánujeme v rámci projektu udělovat granty studentům. Granty jsou určeny na účast na soutěžích, olympiádách, absolvování specializovaných kurzů nebo na realizaci vlastních projektů, které si studenti vymyslí. 

Na této stránce můžete sledovat jejich úspěchy a výstupy z projektů.