Search
Close this search box.

Sběratelé kostí z Berouna

Datum

Nazvat berounské mladé zdravotníky sběrateli kostí může zavánět až černým humorem. Záměrem jejich podzimní rozšiřující výuky ale bylo, aby se televizními forenzními techniky – alespoň na chvilku – stali.

Medicína – to není jen léčba nemocných a péče o ty slabé. Správný zdravotník by také měl rozumět přírodním vědám, bádat, nepřestajně zkoumat a hledat souvislosti. Proto se berounská Střední zdravotnická škola zapojila do společného projektu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Studenty oboru Zdravotnické lyceum čekalo až 11 aktivit v oblasti geografie, chemie, biologie a geologie.

Co se student zdravovědy dozví na hodině geografie? Výjimečně neměří zeměpisnou délku a šířku ani nezakresluje sedm moří na slepou mapu. Klasický zeměpis nahradila geopolitika a klimatické problémy Země. Problematika populační pyramidy dokonce napomohla u některých méně motivovaných žáků vzbudit zájem o studium na vysoké škole.

Chemické aktivity skupinku ze Zdravotnického lycea zavedly do světa radiologie a radiomedicínských metod, buněčných struktur a výzkumu biomolekul. Poslední trendy z vědy a výzkumu vystřídala snad nejzajímavější aktivita, praktika Sběratelé kostí.

V rámci (aktivity biologie) byly realizovány dvě pitvy (plzák a myš). Dále praktika Sběratelé kostí v rámci návštěvy expozic Hrdličkova muzea s interaktivní prací s kostrou člověka, konchologické praktikum s pozorováním a poznávačkou schránek plžů. (Studenti měli) možnost se seznámit s principy fluorescenční a elektronové mikroskopie přímo na místě. (Také) absolvovali domluvenou interaktivní 3D vizualizovanou přednášku Rostliny versus vetřelec,“ popisuje program vyučující ze Střední zdravotnické školy.

Předpokladem kurzu, který jsme podpořili v rámci našich „malých grantů“, bylo zvýšení zájmu studentů Zdravotnického lycea o trendy v přírodních vědách a probudit v nich vyšší motivaci do dalšího studia. Tím to ale nekončí! Vyučující mají v plánu sledovat počty přihlášek na medicínské a přírodovědné obory a sledovat dopad tohoto projektu v čase.

Stanou se se zdravotníků forenzní technici? Je populační pyramida tím pravým lákadlem? Uvidíme!

Další články

Červnové novinky z Kladna

Co je nového na našich partnerských školách? Ještě před tím, než se studenti rozprchnou přes letní prázdniny do všech koutů světa, zvyknou třídy prožít několik památných dnů. Konec školního roka

Podrobnosti »

Kouzlo benešovských flowerboxů

Chcete nalákat žáky základních škol ke studiu na vašem učňáku? Možností, jak to udělat, je spousta. Jeden způsob znají i studenti benešovského SOU stavební. Aby upoutali pozornost potenciálních kolegů, vypracovali

Podrobnosti »