Granty

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů.

Studentské

granty - kurzy

Studentské

granty - projekty

Granty

pro učitele

Cíl výzvy

Cílem této grantové výzvy je zvýšení kompetencí žáků a uplatnitelnosti na trhu práce v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a jejich účast na soutěžích. 

Doplňující informace

Studentské granty - kurzy

V rámci grantové výzvy mohou školy podávat žádosti na:

Podávat projekty mohou Střední odborné školy a Střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Projektová žádost se podává on-line prostřednictvím nové aplikace „Grantový systém NROS“. Vstupy do aplikace a detailní informace s návodem jak s ní pracovat naleznete v příloze „Průvodce grantovým systémem NROS

Pro využívání systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je aplikace umístěna:

Studentské granty - projekty

Popis grantového výzvy

Realizátorem projektu musí být kolektiv nejméně 3 žáků, kteří budou mít garanta projektu v osobě pedagoga ze své školy. Žáci jsou hlavním nositelem i realizátorem projektu od jeho záměru, přes podání žádosti, realizace podpořeného projektu až po jeho vyúčtování.

V rámci grantové výzvy mohou školy podávat žádosti na:

Podávat projekty mohou Střední odborné školy a Střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Projektová žádost se podává on-line prostřednictvím nové aplikace „Grantový systém NROS“. Vstupy do aplikace a detailní informace s návodem jak s ní pracovat naleznete v příloze „Průvodce grantovým systémem NROS

Pro využívání systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je aplikace umístěna:

Cíl výzvy

Cílem této grantové výzvy je zvýšení rozvoje vědomostí, kompetencí a dovedností žáků a to prostřednictvím podpory mimoškolních aktivit žáků.

Doplňující informace

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpora žáků při studiu, zvýšení úrovně vědomostí a zvýšení pravděpodobnosti úspěšného složení závěrečných zkoušek a modernizace výuky.

Doplňující informace

Granty pro učitele

Popis grantového výzvy

Jedná se o tvorbu komplexních učebních materiálů, které budou sloužit jako učební podklad pro přípravu žáků k ústní části závěrečných zkoušek. Tzn., nejedná se pouze o odborné předměty daného oboru, ale je-li součástí např. ekonomika, daňová evidence, anglický jazyk apod., budou tyto předměty součástí tohoto materiálu. Dále nabízíme možnost požádat si o finanční prostředky na nákup ÁMOS vision – moderní digitální infocentrum pro školy.

 

 

Prvním krokem je  vyplnit Projektový záměr v dotazníku: https://nros.tabidoo.cloud/public-form/formular-skoly   

 

 

V rámci grantové výzvy mohou školy podávat žádosti na:

 

A)     ÁMOS vision – moderní digitální infocentrum pro školy

čerpání grantu je možné na:

          nákup či dofinancování dotykového panelu

          aplikaci (licence) umožňující ovládání panelu a správu vlastního obsahu

 

B)    Didaktické pomůcky

Granty jsou určeny pro učitele, kteří budou didaktické pomůcky připravovat. Grant bude přidělen ex-post na základě předloženého a vyhodnoceného učebního materiálu. 

Neváhejte se na nás obrátit

 

 

 

 

Grantový systém Tabidoo

Lenka

Lenka Klopcová
koordinátorka projektu