Search
Close this search box.

Granty

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů.

Studentské

granty - kurzy

Studentské

granty - projekty

Granty

pro učitele

Cíl výzvy

Cílem této grantové výzvy je zvýšení kompetencí žáků a uplatnitelnosti na trhu práce v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a jejich účast na soutěžích. 

Doplňující informace

Studentské granty - kurzy

V rámci grantové výzvy mohou školy podávat žádosti na:

Datum vyhlášení: 9. dubna 2024

Uzávěrka příjmu žádostí: 17. květen 2024

Realizace projektů: 1. září 2024 – 31. leden 2025 

Maximální výše podpory: 100 000 Kč 

Minimální výše podpory: 50 000 Kč 

Podávat projekty mohou střední odborné školy a střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Jedna škola může v této výzvě podat dohromady dvě žádosti – každou na jiný učební obor.

Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí dvojnásobek předpokládaného počtu podpořených žádostí.

Projektová žádost se podává on-line prostřednictvím nové aplikace „Grantový systém NROS“.

Studentské granty - projekty

Popis grantového výzvy

Realizátorem projektu musí být kolektiv nejméně 3 žáků, kteří budou mít garanta projektu v osobě pedagoga ze své školy. Žáci jsou hlavním nositelem i realizátorem projektu od jeho záměru, přes podání žádosti, realizace podpořeného projektu až po jeho vyúčtování.

V rámci grantové výzvy mohou školy podávat žádosti na:

Datum vyhlášení: 9. dubna 2024

Uzávěrka příjmu žádostí: 17. květen 2024

Realizace projektů: 1. září 2024 – 31. leden 2025

Maximální výše podpory: 100 000 Kč 

Minimální výše podpory: 50 000 Kč 

Podávat projekty mohou střední odborné školy a střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Jedna škola může v této výzvě podat dohromady dvě žádosti – každou na jiný učební obor.

Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí dvojnásobek předpokládaného počtu podpořených žádostí.

Projektová žádost se podává on-line prostřednictvím nové aplikace „Grantový systém NROS“.

Cíl výzvy

Cílem této grantové výzvy je zvýšení rozvoje vědomostí, kompetencí a dovedností žáků a to prostřednictvím podpory mimoškolních aktivit žáků.

Doplňující informace

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpora žáků při studiu, zvýšení úrovně vědomostí a zvýšení pravděpodobnosti úspěšného složení závěrečných zkoušek a modernizace výuky.

Doplňující informace

 

Šablony

Granty pro učitele

Popis grantového výzvy

Cílem této dvoukolové grantové výzvy je zvýšení úrovně vědomostí a pravděpodobnosti úspěšného složení závěrečných zkoušek žáků a celkovou modernizaci výuky.

V rámci grantové výzvy mohou školy podávat žádosti na:

A) Didaktické pomůcky

Granty jsou určeny pro učitele, kteří budou didaktické pomůcky připravovat. Grant bude přidělen ex-post na základě předloženého a vyhodnoceného učebního materiálu, který je určen pouze pro vybrané obory  vzdělávání typu H (viz. příloha Pravidla Grantové výzvy)

B) Digitální pomůcky

Nákup technologických nástrojů (včetně licencí) vedoucích k modernizaci výuky a ke zlepšení digitální gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků. Žadatel má povinnost přesně popsat přínos těchto technologií pro zvyšování odborných kompetencí žáků i pedagogů.

První kolo výzvy

Prvním krokem je vyplnit Projektový záměr v dotazníku.

Datum vyhlášení příjmu projektových záměrů prostřednictvím dotazníků: 9. dubna 2024

Ukončení příjmu projektových záměrů prostřednictvím dotazníků: 3. května 2024

Druhé kolo výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 17. května 2024

Datum ukončení výzvy: 31. srpna 2024

Doba realizace projektu do: 31. prosince 2024

Maximální výše podpory: 45 000 Kč 

Minimální výše podpory: 10 000 Kč  

Podporované jsou střední odborné školy a střední odborná učiliště zřizované Středočeským krajem. Žádost o grant podávají pedagogové prostřednictvím dané střední školy.

Jedna škola může v této výzvě podat až 3 projekty (z toho může být pouze 1x nákup digitální pomůcky/licence), za podmínky, že každý projekt podá/zpracuje jiný vyučující.

Projektová žádost se podává on-line prostřednictvím nové aplikace „Grantový systém NROS“.

Neváhejte se na nás obrátit

 

 

 

 

Grantový systém Tabidoo

Lenka

Lenka Klopcová
koordinátorka projektu