Search
Close this search box.

O projektu

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) přináší do České republiky projekt s názvem Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Díky tomuto projektu bude v následujících pěti letech investováno téměř 30 milionů korun do odborných škol ve Středočeském kraji.

Společně se zapojenými školami a studenty zvyšujeme kvalitu odborného vzdělávání a posilujeme dovednosti studentů ve Středočeském kraji. Chceme zkvalitnění výuky pro studenty oborů, které jim umožní lepší uplatnění na trhu práce.

Odborným garantem pro realizaci projektu je SOŠ a SOU Kladno, náměstí E. Beneše 2353.

Na projektu budou dále spolupracovat: Středočeský kraj, Střední průmyslová škola Rakovník, SOŠ a SOU Neratovice a Gymnázium Vlašim.

Doba realizace projektu: srpen 2021 – červen 2026 

V rámci realizace projektu plánujeme  poskytovat granty pro studenty a učitele. Granty pro studenty jsou určeny na účast na soutěžích, olympiádách, absolvování specializovaných kurzů nebo na realizaci vlastních projektů, které si studenti vymyslí. Granty pro učitele jsou určeny na přípravu didaktických pomůcek pro studenty středních odborných škol. Podrobnosti a pravidla najdete na této stránce.

Hlavní přínosy projektu:

 • Podpora studentů se speciálními potřebami
 • Podpora talentované mládeže
 • Podpora absolventů při vstupu na trh práce
 • Vytvoření a sdílení metodik
 • Vytvoření a sdílení didaktických pomůcek
 • Přenos aktivit projektu do dalších škol
 • Vznik webové platformy pro propagaci technických a řemeslných oborů vzdělání
 • Sdílení výstupů projektu a dobré praxe
 • Propojení různých aktérů: školy, státní správa, firmy

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena roku 1993 a patří mezi nejstabilnější neziskové organizace v České republice. Posláním NROS je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Nadačními příspěvky z grantových programů podporuje projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.

NROS rozvíjí vlastní charitativní a společensky odpovědné projekty. Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických programů. Také trvale usilujeme o rozvoj vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci.

THE VELUX FOUNDATIONS

The VELUX Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatel společnosti Velux. Posláním této společnosti, a potažmo i jejích nadací, je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblast sociální, kulturní, životní prostředí a trvalé udržitelnosti.

Středočeský kraj

Středočeský kraj se stal partnerem projektu na základě podepsaného memoranda o spolupráci. Kraj se do projektu zapojí zejména:

 • Zapojením do mediální prezentace projektu a tématu atraktivity odborného školství
 • Podporou realizace konference
 • Propojením s relevantními aktéry v kraji a realizace společných odborných jednání k mapování možností systémových změn a přenositelnosti dobré praxe (zapojení komunity – firmy v okolí, základní školy, zřizovatelé, města, ČŠI, MŠMT, hospodářská komora, ÚP, NIDV) – spolu aktérství
 • Financováním DPH, které je neuznatelným výdajem.

Loga ke stažení