Search
Close this search box.

J.A.K. na praxi?

Datum

J.A.K. jsou iniciály Učitele národů a osobnosti moderní pedagogiky, Jana Amose Komenského. Právě ním se i po tolika staletích inspirují nové generace budoucích učitelů. Toto pololetí si slavného myslitele vzali za vzor i studenti oboru předškolní a mimoškolní pedagogika SOŠ pedagogické v Čáslavi, na které čekal cyklus tematických lekcí.

Součástí rozšiřujícího vzdělávání je série podzimních přednášek, která má žáky co nejlépe připravit na praxi. V zářiovém bloku se podívali na fungování Domu dětí a mládeže s Michalem Smrkovským (ředitelem kutnohorského DDM) a nechali se provést problematikou běžných i vzácných dětských nemocí s doktorkou Marii Hrubou.

(Pan Smrkovský) nadšeně představil fungování DDM z čistě praktického pohledu, specifika této instituce v českém školském systému, propojení s ostatními institucemi nebo personální zajišťování běžného chodu instituce. S žáky prodiskutoval jejich dosavadní praxi v mateřských školách a školních družinách, zmínil nezbytnost dalšího vzdělávání pedagogů a podělil se o postřehy z organizování letních táborů, pravidelných kroužků, ale i ze spolupráce s dětmi i s rodinou,“ vzpomíná Renata Lebedová, vyučující z čáslavské SOŠ pedagogické.

A jak se studenti popasovali s tématem dětských nemocí? „(Paní Hrubá) začala nezbytnou prevencí nemocí, očkováním, první pomocí nebo vybavením lékárničky. Konkrétní onemocnění dále popsala, přiblížila jeho projevy, charakteristické příznaky, léčbu a případná rizika s onemocněním spojená. Žáky seznámila i s chronickými autoimunitními onemocněními, které následně provází děti po celý život a vyžadují značná omezení. Tento přehled je pro budoucí pedagogy působící v kolektivu nejmenších dětí velice přínosný,“ dodává Lebedová.

Jak se cítí dítě, které nastupuje do kolektivu? Na to měla odpovědi PhDr. Marie Frajerová v třetí přednášce ze série J.A.K. na praxi. Zaměřila se na osobnost zúčastněných žáků a také na jejich trpělivost či důslednost – oboje nutné pro práci s kolektivem dětí.

(Paní Frajerová) vysvětlila situace, kdy dítěti chybí pozornost ze strany rodičů, ale je přehlceno technologiemi, vyzdvihla nutnost stanovit dětem hranice, zajistit pocit bezpečí, jistoty, bezpodmínečné lásky, důležitost vytvářet stabilní zázemí i pro situace, kdy se vše nedaří, jak má. Pro tyto náležitosti představila mnoho metod, které v praxi pomáhají dítě zklidnit, motivovat a zabraňují konfliktům,“ opisují vyučující ze SOŠ pedagogická v Čáslavi.

Říjen se nesl ve znamení spolupráce s volnočasovými nebo pedagogicko-psychologickými organizacemi. Činnost těch druhých přiblížila PhDr. Martina Skalníková, která také studenty provedla metodami pedagogické diagnostiky a popsala příklady spolupráce se školami i rodinou.

A J.A.K.ou přednáškou studenti završí tento vzdělávací cyklus?

Další články

Kladenské růže pro nevěstu

„Která z vás se bude vdávat první?“ zazní dotaz během komentované prohlídky školy, která časově koliduje s workshopem pro obor Aranžér. Jedna nadšená ruka ihned vystřelí do vzduchu. Když skupinka

Podrobnosti »