Rozdělili jsme granty….

Datum

V rámci projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti byly  vyhlášeny dvě grantové výzvy: 

  • Studentské granty – kurzy
  • Studentské granty – projekty

 Studentské granty – kurzy

Smyslem této grantové výzvy je zvýšení kompetencí žáků a jejich uplatnitelnosti na trhu práce v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a jejich účasti na soutěžích. K podpoře byly vybrány 4 projekty v celkové výši 44 535 Kč.

Byly podpořeny tyto projekty:

  • Master Barista – umění vaření kávy – podpořeno v plné výši 12 000 Kč, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
  • Kurz moderní cukrářské výroby – makronky – podpořeno v plné výši 8 535 Kč, Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady
  • Kurz dárkového balení – podpořeno v plné výši 12 000 Kč, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
  • Odborné vzdělávání – cesta k úspěšné budoucnosti – podpořeno v plné výši 9 480 Kč, Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75

Studentské granty – projekty

Záměrem programu je podpora mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené neúspěchem a zároveň podpora talentované mládeže v rámci studia na střední odborné škole, tedy provázání odborného školství na straně jedné a poptávky firem v regionu na straně druhé. K podpoře byly vybrané 2 projekty v celkové výši  21 480 Kč.

Byly podpořeny tyto projekty:

  • Hairshow Neratovice 2022 – podpořeno v plné výši 12 000 Kč, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
  • Školní pohár ve futsalu – podpořeno v plné výši 9 480 Kč, Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

Další články

Den otevřených dveří v Rakovníku!

Den otevřených dveří SPŠEK Rakovník!Můžete se podívat na video, které jsme vytvořili po návštěvě SPŠEK Rakovník! Uchazeči o studiu si mohli vyzkoušet mnoho zajímavých technologií a dozvědět se informace nejen

Podrobnosti »

READYCON ČESKO 2022

Žáci ze SOŠ a SOU Neratovice se zúčastnili online akce READYCON Česko 2022. Tato akce přináší aktuální poznatky o měnícím se trhu práce a trendech v jednotlivých oborech přímo do tříd

Podrobnosti »