Získejte podporu na tvorbu a nákup didaktických pomůcek

Datum

Učitelé mohou získat až 45 000 Kč na tvorbu didaktických pomůcek  a nebo spolufinancovat nákup ÁMOS vision – moderní digitální infocentrum pro školy. Podávat projekty mohou střední odborné školy a střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Cílem této grantové výzvy je zvýšení úrovně vědomostí a pravděpodobnosti úspěšného složení závěrečných zkoušek žáků a celkovou modernizaci výuky.

Jaké aktivity jsou podporovány:

  1. ÁMOS vision – moderní digitální infocentrum pro školy – čerpání grantu je možné na:
  • nákup či dofinancování dotykového panelu
  • aplikaci (licence) umožňující ovládání panelu a správu vlastního obsahu
  •  Didaktické pomůcky

Granty jsou určeny pro učitele, kteří budou didaktické pomůcky připravovat.

Další články

Den otevřených dveří v Rakovníku!

Den otevřených dveří SPŠEK Rakovník!Můžete se podívat na video, které jsme vytvořili po návštěvě SPŠEK Rakovník! Uchazeči o studiu si mohli vyzkoušet mnoho zajímavých technologií a dozvědět se informace nejen

Podrobnosti »

READYCON ČESKO 2022

Žáci ze SOŠ a SOU Neratovice se zúčastnili online akce READYCON Česko 2022. Tato akce přináší aktuální poznatky o měnícím se trhu práce a trendech v jednotlivých oborech přímo do tříd

Podrobnosti »