Search
Close this search box.

Získejte podporu na tvorbu a nákup didaktických pomůcek

Datum

Učitelé mohou získat až 45 000 Kč na tvorbu didaktických pomůcek  a nebo spolufinancovat nákup ÁMOS vision – moderní digitální infocentrum pro školy. Podávat projekty mohou střední odborné školy a střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Cílem této grantové výzvy je zvýšení úrovně vědomostí a pravděpodobnosti úspěšného složení závěrečných zkoušek žáků a celkovou modernizaci výuky.

Jaké aktivity jsou podporovány:

  1. ÁMOS vision – moderní digitální infocentrum pro školy – čerpání grantu je možné na:
  • nákup či dofinancování dotykového panelu
  • aplikaci (licence) umožňující ovládání panelu a správu vlastního obsahu
  •  Didaktické pomůcky

Granty jsou určeny pro učitele, kteří budou didaktické pomůcky připravovat.

Další články

„Exkurzemi k znalostem“

Tímto heslem se řídili žáci kladenské SOŠ a SOU na Náměstí Edvarda Beneše 2353 během svých zimních výprav za rozšířením obzorů. Účastníky zájezdu byli studenti druhého ročníku oboru Kuchař-číšník, které

Podrobnosti »