Search
Close this search box.

Planes, Trains & Automobiles: Z Kodaně až na Kladno

Datum

Projekt K budoucnosti je financován dánskou nadací The Velux Foundations (nedávno přejmenované na The Villum Foundations). A právě delegace z Dánska v pondělí 13. května přijela navštívit pilotní školu zapojenou v projektu SOŠ a SOU Kladno, Náměstí Edvarda Beneše 2353. Naši skandinávští kolegové se přišli podívat a zkontrolovat, jak vše probíhá, co se daří a co naopak ne.

Za náš tým se setkání účastnily manažerka projektu Lenka Klopcová a koordinátorka projektu Lenka Stoláriková. V Kladně nás a sedmičlenný dánský tým přivítali ředitel kladenské školy Petr Paták a jeho zástupce Jan Smital.

V první řadě proběhlo seznámení týmů a diskuze s ředitelem školy. Dánská delegace se zajímala o komplexní škálu témat. Padly otázky týkající se toho, jak projekt na škole vznikl, jaké jsou dojmy ze zapojení, jakou motivaci měli studenti i učitelé pro zapojení do projektu, jaké jsou na něj ohlasy, zda proběhla spolupráce s jinými školami, jak reagoval Středočeský kraj jako zřizovatel nebo jak se změnil školský systém díky implementaci projektových aktivit.

Následně si pro nás vedení školy připravilo komentovanou prohlídku celého ústavu. Ředitel nám ukázal místnost školního poradenského pracoviště, které je jednou z projektových aktivit a sídlí v ní školní psycholog, speciální pedagog a kariérový poradce. Dále jsme měli možnost nahlédnout do specializovaných učeben pro výuku oborů jako jsou Logistické služby nebo Veřejnosprávní činnost.

Proběhla také ukázka technického vybavení, didaktických pomůcek či zázemí pro oddech i výuku.
Na závěr pak delegace přijala pozvání na oběd v nově otevřené školní kavárně, kde jsme mohli vidět v akci žáky z oboru Kuchař-číšník. Na kladenské škole totiž studenti vaří obědy, servírují jídlo strávníkům jídelny a obsluhují i v školní kavárně. Dánové se zajímali o život školy, plány do budoucna a spolupráci se školami v zahraničí.

Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení předchozích aktivit a naplánování nových aktivit pro další období tak, aby byla naplněna myšlenka projektu, která umožňuje zvyšování kvality odborného vzdělání studentů a tím i jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Diskutovalo se také o vzájemné spolupráci s ostatními partnerskými školami zapojenými do projektu a možné finanční podpoře dalších grantů,“ okomentoval dánskou návštěvu na kladně ředitel školy Petr Paták.

Podívejte se, jak celá akce proběhla v přiložené fotogalerii.

Další články

„Exkurzemi k znalostem“

Tímto heslem se řídili žáci kladenské SOŠ a SOU na Náměstí Edvarda Beneše 2353 během svých zimních výprav za rozšířením obzorů. Účastníky zájezdu byli studenti druhého ročníku oboru Kuchař-číšník, které

Podrobnosti »