Search
Close this search box.

Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník

Střední průmyslová škola působí v technickém odborném vzdělávání už téměř 140 let. V současné době se jedná o tři čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou a tři obory s výučním listem, v přípravě je další učňovský obor. Tato dlouhá tradice nás zavazuje k tomu, abychom se snažili co nejlépe připravit žáky k dalšímu studiu a pro praxi. V dnešní době, kdy jsou absolventi technických oborů zaměstnavateli velice žádáni, je to zvlášť důležitý úkol.

Podporou je pro nás partnerství s celou řadou firem – z největších jmenujme ČEZ, Procter&Gamble, Lasselsberger nebo Valeo. Jsme také partnerskou školou Fakulty elektrotechniky Západočeské univerzity.

Největším oceněním pro nás je, když nám žáci a jejich rodiče vysloví podporu a uznání. Stejně tak jsme rádi, když za námi přicházejí nedávní i dříve narození absolventi, kteří mnohdy dosáhli ve své kariéře významných úspěchů.

Proč

si nás vybrat?

Naší snahou je být v pravém slova smyslu školou 21. století. Můžeme se opřít o tým nadšených učitelů, špičkové vybavení a příjemné prostředí. Každoročně organizujeme řadu kroužků, o které je zájem nejen mezi našimi studujícími, ale také mezi žáky partnerských základních škol.
K vytčenému cíli stále směřujeme – je to dlouhá a někdy i trochu klikatá cesta, která vlastně nikdy nekončí. Důkazem, že se nám na této cestě daří, je stále větší zájem uchazečů a to, že k nám přicházejí často ti nejlepší žáci z 9. tříd. Daří se nám také v soutěžích, zejména v robotice, logice a angličtině.

Studijní obory

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

23-41-M/01 Strojírenství – ŠVP „Design a technologie“

První z maturitních oborů vzdělává především konstruktéry a střední management strojírenských firem.
Absolventi se uplatňují v širokém spektru průmyslové výroby. Velká část výuky se odehrává v prostředí profesionálního softwaru, k dosažení požadovaných kompetencí slouží mimo jiné sestava produkčních CNC strojů.

26-41-M/01 Elektrotechnika – ŠVP „Automatizace a systémy řízení“

Zaměřením tohoto oboru, jak napovídá název školního vzdělávacího programu, jsou automatizační systémy. Výuka je orientována na seznámení s pneumatickými systémy, roboty a PLC prvky, obsahuje ale také předmět Elektroenergetika.
Uplatnění absolventů je především v pokročilé elektrotechnické výrobě a v automotive, případně v distribuci elektrické energie.

18-20-M/01 Informační technologie

Obor poskytuje široké spektrum kompetencí, které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Naučí se vytvářet webové stránky, plánovat a řídit počítačové sítě, pracovat s hardwarem, programovat, pracovat s databázemi a vytvářet působivé grafické produkty.

Šíři vyučovacích předmět odpovídá i množství pracovních pozic, o které se mohou absolventi ucházet.

Střední vzdělání s výučním listem:

23-56-H/01 Obráběč kovů

Žáci se seznamují také s technologiemi a s programováním strojů. Do budoucna bude tento vzdělávací směr nahrazen oborem Jemný mechanik, který zatím nevyučuje žádná škola ve Středočeském kraji.
Tento tříletý obor vzdělává budoucí soustružníky, frézaře, brusiče a další odborné strojírenské profese.

23-51-H/01 Strojní mechanik

Vzdělávací obsah je velmi podobný oboru Obráběč kovů.
Absolventi tohoto oboru působí nejčastěji jako obsluha a údržbáři průmyslových linek. Stejně jako v ostatních případech je jich na trhu práce značný nedostatek.

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

Obor je zaměřen v souladu s RVP na silnoproudou elektrotechniku.

Žáci se učí instalovat, měřit, kontrolovat a opravovat elektrické instalace jak domovní, tak průmyslové. Řada z nich se po složení závěrečných zkoušek uplatňuje v průmyslových podnicích, další si založí samostatnou živnost.