Search
Close this search box.

Školy a jejich role v projektu

Odborný garant v oblasti středoškolského vzdělávání a škola, kde se budou pilotně ověřovat definované aktivity projektu.

Přejí na školu »

V dalších letech zde bude probíhat přenos dobré praxe – pilotně odzkoušené aktivity ze SOŠ a SOU Kladno.

Přejí na školu »

Stejně jako na SPŠ Emila Kolbena, bude zde také probíhat přenos dobré praxe – pilotně odzkoušené aktivity ze SOŠ a SOU Kladno.

Přejí na školu »

Žáci gymnázia budou v průběhu tří let doučovat žáky z ostatních tří škol.

Přejí na školu »