Search
Close this search box.

Gymnázium, Vlašim

Gymnázium Vlašim se řadí k nejvýznamnějším školským zařízením nejen města, ale také benešovského okresu.

Škola má dlouholetou tradici a dnešnímu gymnáziu předcházelo několik typů střední školy. Prvního září 1969 byl na škole zřízen první ročník čtyřletého gymnázia. V letech následujících se střední škola vyvíjela již jako gymnázium.

Dne druhého září 2002 se žáci i vyučující této školy sešli v novém objektu Tylova 271. Poprvé po 50ti letech své činnosti ve Vlašimi, má Gymnázium Vlašim svou tělocvičnu a jídelnu. Odborné učebny jsou zachovány v plném rozsahu a téměř 400 žáků školy nemusí již přecházet z budovy do budovy. 

V současné době jsou na škole dva studijní obory. Škola má patnáct tříd, z toho osm tříd víceletého a sedm tříd čtyřletého studia. Vedení školy společně s vyučujícími získává velmi aktivně prostředky pro vybavení školy a její prezentaci pomocí projektů jako jsou např. Rozvoj učitelů a žáků na Gymnáziu Vlašim, Moderní učitel 21. století, EU peníze
středním školám aj..

Proč

si nás vybrat?

Gymnázium Vlašim má kvalitní, plně odborně kvalifikovaný pedagogický sbor.

Školní budova prošla celkovou rekonstrukcí v hodnotě cca 72 mil Kč. Máme vlastní tělocvičnu, nově vybudovávaný cvičební sál – posilovnu i vlastní jídelnu, ve které se stravuje více než 90 %
žáků.

Pro vzdělání Vám můžeme nabídnout dostatek odborných učeben, které máme vybaveny na velmi vysoké úrovni.

Pro další rozvoj školy a zajištění kvalitního vzdělávání aktivně spolupracujeme s SRDPŠ, Školskou radou i sociálními partnery (ČSOP Vlašim, Městská knihovna, Muzeum Podblanicka, TJ Sokol Vlašim, FC Sellier Bellot Vlašim a.s., HC Rytíři Vlašim aj.).

Škola má i nemalé množství zahraničních partnerů a je zapojena do několika zahraničních projektů.

Studijní obory

79-41-K/41 Gymnázium

Čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd ZŠ podle ŠVP G „Škola pro život“

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

79-41-K/81 Gymnázium

Osmileté studium pro žáky z pátých tříd ZŠ podle ŠVP ZV „Škola pro život“

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.