Search
Close this search box.
Načítám Akce

« Všechny Akce

Dětská svéna, 52. celostátní přehlídka dětského divadla a 52. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

19 února @ 8:00 am - 13 června @ 5:00 pm

Projekt Dětská scéna spojuje dvě rozsáhlé celostátní přehlídky s vlastním postupových systémem: Celostátní přehlídku a dílnu dětských recitátorů a Celostátní přehlídku dětského divadla. Završuje celoroční práci dětských souborů a dětských recitátorů z celé ČR a poskytuje nové podněty vedoucím dětských souborů, pedagogům a celému oboru dětského divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy. Zahrnuje nejzdařilejší a nejinspirativnější vystoupení dětských recitátorů a dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, vybraných ze všech krajů ČR, rozborové semináře, dílny pro děti, praktické semináře divadla a dramatické výchovy pro dospělé účastníky a doprovodný program. Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností, zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.

Podrobnosti

Zahájení:
19 února @ 8:00 am
Ukončení:
13 června @ 5:00 pm

Pořadatel

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu